Με έξη θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου το βράδυ στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου.

Πρόσκληση  5ης  Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

       Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα  19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

2ο ΘΕΜΑ:  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για χορήγηση νέας παροχής και αύξηση ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικού κτηρίου και επέκταση ΦΟΠ στο Εύλαλο.(Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

3ο ΘΕΜΑ:  Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας , επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου : « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ»  (Εισήγηση: Αϊβαλιώτης Παναγιώτης)

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ.  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τοπείρου . (Εισήγηση κ. Παπαδόπουλος Δημήτριος  )

5ο ΘΕΜΑ: Σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας και Ορισμός Μελών Επιτροπής του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2018. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου σε συνέδριο της ΚΕΔΕ. (Εισήγηση κ.Δήμαρχος)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.