Φιλοξενούμενος στο Ράδιο Χρόνος ο δήμαρχος Ιάσμου συνεχίζει τον εκβιασμό των δημοτικών υπαλλήλων του Ιάσμου οι οποίοι και εργατικότητα διαθέτουν και ήθος.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η κοινωνία του δήμου Ιάσμου είναι μικρή και συνήθως εξυπηρετούνται από τους δημοτικούς υπαλλήλους (έχουμε ιδίαν πείρα) συγγενείς, γονείς και φίλοι.

Προφανώς ο δήμαρχος Οντέρ νομίζει ότι διοικεί τον δήμο Αδριανούπολης ή της Κωνσταντινούπολης.

Δήμαρχε μία συγγνώμη στους υπαλλήλους δεν είναι αρκετή.

Προφανώς ως νομικός, γνωρίζεις ότι όταν ένας υπάλληλος δεν κάνει καλά την δουλειά, του εγκαλείτε με βάση των υπαλληλικό κώδικα και ελέγχεται ανάλογα με τα προβλεπόμενα του νόμου.

Επίσης ως νομικός γνωρίζεις ότι μπορεί να πας για συκοφαντική δυσφήμιση.