Η 1η Τ.ΟΜ.Υ Ξάνθης γιόρτασε στις 23/04/2019 τον 1ο χρόνο λειτουργίας της. Ένας χρόνος προσφοράς στη δημόσια υγεία με ισότιμη πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών σε όλους τους εγεγγραμένους λήπτες υγείας της δομής. Σε αυτόν τον χρόνο  η  δομή  δέχθηκε περίπου 6.000 επισκέψεις.

Έργο των Τ.ΟΜ.Υ.  είναι η δωρεάν παροχή κατάλληλης και ανθρωποκεντρικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις κοινοτικές δράσεις στο γενικό πληθυσμό συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού απο τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας.  Δυνατότητα εγγραφής  έχει κάθε κάτοικος του δήμου. Στη δομή υπάρχει  πλέον και Παιδίατρος και τα δικαιολογητικά εγγραφής για κατοίκους του Δήμου Ξάνθης  είναι τα εξής:

 

Δικαιλογητικά εγγραφής στην Παιδιάτρο (για παιδιά έως 16 ετών):

  1. Ταυτότητα γονέα και φωτοτυπία της ταυτότητας
  2. Ταυτότητα παιδιού (αν υπάρχει) και φωτοτυπία της ταυτότητας
  3. Αποδεικτικό κατοικίας γονέα (π.χ. ΔΕΗ ή ΟΤΕ κ.τ.λπ.) σε φωτοτυπία
  4. ΑΜΚΑ γονέα και παιδιού (μόνο τα νούμερα)
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από ΚΕΠ ή δήμο (πρόσφατο)

 

 

 

Ο Συντονιστής Ιατρός

 

Δημητρίου Μιχαήλ