Δυνατότητα Ασύρματης πρόσβασης στο internet (Wi-Fi)

Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας δωρεάν ασύρματου δικτύου Wi-Fi, ανοιχτό στη πρόσβαση για το κοινό (ασθενείς και επισκέπτες), στους περισσότερους κοινόχρηστους χώρους του Νοσοκομείου, αίθουσες αναμονής και χώρους νοσηλείας. Η χρήση του είναι δυνατή χωρίς κωδικούς ασφαλείας, το περιεχόμενο των δεδομένων προστατεύεται ως προς την ασφάλεια, και είναι ανεξάρτητο από το λοιπό ηλεκτρονικό δίκτυο του Νοσοκομείου χωρίς να επηρεάζει τις λοιπές λειτουργίες του Τομέα Πληροφορικής.
Σημειώνουμε ότι το σήμα του δικτύου Wi-Fi περιορίζεται στους χώρους που υπάρχουν ιατρικά μηχανήματα που μπορούν να επηρεαστούν από το σήμα που εκπέμπεται.
Στους χώρους που είναι δυνατή η πρόσβαση στο Wi-Fi υπάρχει ειδική σήμανση, όμοια με την ανωτέρω εικόνα.
Με Εκτίμηση
Ο Διοικητής

Πάσχου Αθανάσιος