Πρόσληψη προσωπικού

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενημερώνει ότι με την υπ’ αριθ. 7046/26-5-2017 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου διορίζεται μία (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, από την προκήρυξη 1ΕΓ/2016 (επιλαχόντες προκήρυξης 8/1997). Η εν λόγω υπάλληλος παρουσιάστηκε και ανέλαβε υπηρεσία.

Ο Διοικητής

 

Γερόπουλος Αχιλλέας