Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης την 29ην Αυγούστου. Πόσο μπάχαλο ή κουτοπονηριά πλέον από την Δημοτική Αρχή;

Με ανακοίνωση του ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί την ημέρα που η πόλη γιορτάζει τον Πολιούχο της και είναι τα πάντα κλειστά στην πόλη, σε συνεδρίαση το Σώμα το μεσημέρι της Δευτέρας. “Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 29 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις”:

 

01ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 2ου ΑΠ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης & Αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – Προσθήκη ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α.» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

02ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης σε υποβολή πρότασης για την ένταξη των Στενών του ποταμού Νέστου , του παραποτάμιου Δάσους Δέλτα Νέστου και της ευρύτερης περιοχής στο πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO (MAB)  (εισηγήτρια Δέσποινα Χατζογλίδου)

04ο ΘΕΜΑ : Λήψη μέτρων για τις γιορτές Παλιάς Ξάνθης 2017. (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμ.34/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης; Δήμου Ξάνθης» περί 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγητής  Ηλίας Κρασούλης)

06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμ.64/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (Υποβολή Απολογιστικού Πίνακα Εσόδων – Εξόδων ΟΙΚ. Έτους 2016. (εισηγητής  Ηλίας Κρασούλης)

07ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη μεταφορά Ιατροκοινωνικού Κέντρου Δροσερού από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης, στο Δήμο Ξάνθης και ανανέωση συμβάσεων προσωπικού δράσης «Κέντρα Νεότητας Δήμου Ξάνθη» (εισηγητής  Ηλίας Κρασούλης)

08ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός ειδικότητας τριών εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (εισηγητής  Ηλίας Κρασούλης)

09ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά το 2ο τρίμηνο του 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Ισολογισμού – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Πίνακας Διαθέσεως των αποτελεσμάτων χρήσης 2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

11ο ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπου σου Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του , στην Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

12ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων . (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

13ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας προμηθειών για το οικ. Έτος 2017, προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών  (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

14ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του καταστήματος Α΄ επί της οδού Π. Τσαλδάρη 115 (εισηγήτρια Κατερίνα Μαυρομάτη)

15ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στην Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου, Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων και Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης στα πλαίσια εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

16ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής του Μ. Χ.  (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)

17ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών. (εισηγήτρια Σιμέλα Σαροπούλου)

18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση για συνδιοργάνωση εκδήλωσης και έγκριση ανάληψης υποχρέωσης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

19ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ