Οι άνθρωποι τρέχουν για διαφορετικούς λόγους…

Δείτε ένα ευφάνταστο γράφημα για να δείτε τον λόγο που τρέχουν οι πολίτες κάθε χώρας στον κόσμο…
image