Η στα όρια του Εθνικού ατοπήματος  του Δημάρχου Μ. Τσέπελη αναδεικνύει την αδιαφορία της Αθήνας για το τι συμβαίνει στην Θράκη

Σίγουρα η απάντηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε ερώτηση της Ελληνικής Λύσης για την αρχηγική συμπεριφορά του Προξένου της Τουρκίας και η συμπεριφορά των Σκοπιανών στο Αμοιρίδιο στα πλαίσια του Βαλακανικού και Μεσογειακό τουρνουά πάλης, χαρακτιρίζει ούτε λίγο ούτε πολύ τον κ. Βελόπουλο ότι κατέχεται από διχαστικές αντιλήψεις σε ότι αφορά την ερώτηση του για όσα αντεθνικά πραγματοποιήθηκαν στην Ξάνθη και στο κλειστό Αμοιρίδιο.

Αυτά ρώτησε η Ελληνική λύση.

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 

  1. Την στιγμή κατά την οποία οι τουρκικές προκλήσεις απέναντι στην χώρα μας είναι στο έπακρο, με ποιό σκεπτικό εκλήθη ο Τούρκος Πρόξενος της Κομοτηνής, ως επίσημος προ- σκεκλημένος, καθήμενος, μάλιστα, σε περίοπτη θέση και δίπλα στον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Τσέπελη, στους ανωτέρω αγώνες; Μήπως το Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής ήταν αφα- νής διοργανωτής και δεν γνωστοποιήθηκε το γεγονός δημοσίως;
  2. Κατεβλήθη προσπάθεια από τους οργανωτές των ανωτέρω αγώνων να κληθούν και Πρέσβεις ή Πρόξενοι των άλλων συμμετεχόντων στους αγώνες χωρών; Αν ναι, ποιοι προ- σεκλήθησαν και δεν προσήλθαν; Αν όχι, γιατί δεν προσκλήθηκαν, με αποτέλεσμα ο Τούρ- κος Πρόξενος Κομοτηνής να είναι ο μοναδικός παρών, εξασφαλίζοντας την υπερπροβολή του στους ως άνω διεθνείς αγώνες;
  3. Η πρόσκληση του Τούρκου Προξένου στους ως άνω αγώνες ήταν σε γνώση του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού; Αν όχι, ποιος τον προσκάλεσε; Δικαιούται αυτός που τον προσκάλεσε να ασκεί εθνική πολιτική, προσκα- λώντας αποκλειστικά και μόνον τον Τούρκο Πρόξενο σε μια τέτοια δημόσια εκδήλωση, ιδιαιτέρως, αν πρόκειται για τον Δήμαρχο Ξάνθης, κ. Τσέπελη,;
  4. Αν η πρόσκληση του Τούρκου Προξένου ήταν σε γνώση του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, γιατί δεν διέκοψαν τους αγώνες οι διοργα- νωτές, όταν εμφανίστηκε η ομάδα των Σκοπίων με το διακριτικό «ΜΚD», ζητώντας την αποχώρησή της, καθώς, αυτό απαιτεί η χώρα μας σε διοργανώσεις του εξωτερικού; Γιατί δεν εφαρμόστηκε η παραπάνω πρακτική στους αγώνες της Ξάνθης; Προτίθεσθε να κατα- λογίσετε ευθύνες για αυτό το εθνικό ατόπημα στους διοργανωτές των ανωτέρω αγώνων και αν ναι, ποιές θα είναι αυτές;

Οι ερωτώντες Βουλευτές ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τι απαντά με έγγραφό της η   Ελληνική Ομοσπονδία  Πάλης. Ο αναγνώστης ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι η Αθήνα μας έχει «γραμμένους»