Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 0,50 ΕΥΡΩ

Σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία μετά από απόφαση του Προέδρου του, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 13-4-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010.

Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

“Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ΔΕΣΜ-ΟΣ”.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, μετά το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔ1616/12-4-2021 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Ναλμπάντη, μέχρι πρότινος τακτικού εκπροσώπου της Περιφέρειας στη Γ.Σ. της ΔΕΣΜ-ΟΣ και ενόψει της προγραμματισμένης για την 19-4-2021 Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, στην οποία η Περιφέρεια πρέπει να εκπροσωπηθεί (συνδυαστικά με το από 12-4-2021 έγγραφο του αναπληρωτή εκπροσώπου της Περιφέρειας Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά).

 

Πρόσκληση  5ης εξ αναβολής συνεδρίασης  Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνέχεια της διακοπείσας 5ης τακτικής συνεδρίασης της 30-3-2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία, μετά από απόφαση του Προέδρου του  Περιφερειακού Συμβουλίου,  θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 13-4-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010.