Νέα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης – Δεν εισακούστηκε η έκκληση Μωραίτη – Συνεχίζεται το μποϊκοτάζ στον Χ. Δημαρχόπουλο

 

Μετά και την σημερινή αναβολή τη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την δεύτερη κατά σειρά, ο πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζης, όρισε και τρίτη εξ αναβολής συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2 Αυγούστου. Αυτό συμβαίνει πρώτη φορά στα χρονικά της ζωής του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης – από όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε – Σίγουρα κάτι ή κάποιος φταίει για την τόσο μεγάλη απαξίωση του θεσμού.

Όπως δείχνουν τα πράγματα η έκκληση του προέδρου του ΕΒΕ Ξάνθης Σ. Μωραίτη  προς τους δημοτικούς συμβούλους δεν εισακούστηκε αναφορικά με την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση της Δευτέρας όπου έπρεπε να συζητηθεί η έγκριση ή μη, της διοργάνωσης της έκθεσης των τοπικών προϊόντων των παραγωγών της Ξάνθης. Έπεται και συνέχεια.

Όπως δείχνουν τα πράγματα η αντιπολίτευση συνεχίζει να μποϊκοτάρει τον δήμαρχο Ξάνθης Χ. Δημαρχόπουλο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννη Δρεμίζει.

Μετά την ματαίωση των κατά την 23-7-2019 και 29-7-2019 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις αριθμ.18614/2019 και 19163/2019 προσκλήσεις συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 2 του μηνός Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων των προηγούμενων δύο προσκλήσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α’ 114), το Συμβούλιο κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση θα έχει απαρτία και θα αποφασίσει με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

 

01ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης & αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)

02ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» εργολαβία: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ :  Έκφραση γνώμης επί του σχεδίου, όπως προβλέπεται από το αρθρ. 2, παρ. 4 της ΚΥΑ 31606/930/2019 «Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» (συντάκτης Ιωάννης Τσακμάκης)

04ο ΘΕΜΑ :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (συντάκτρια Χριστίνα Ράλλη)

05ο ΘΕΜΑ :  Ορισμός τριών (3) υπαλλήλων του Δήμου Ξάνθης με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση Επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών: α) Για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED και β) Για την αντικατάσταση φωτιστικών στις οδούς Τσιμισκή και Πραξιτέλους – Ηλιουπόλεως και ορισμός Προέδρου για την κάθε Επιτροπή (συντάκτρια Χριστίνα Ράλλη)

06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (συντάκτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

07ο ΘΕΜΑ :  Βεβαίωση εκτέλεσης των ενταγμένων έργων/εργασιών και αποπληρωμή των παροχών/προμηθευτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας) (συντάκτρια Μαρία Σπανού)

08ο ΘΕΜΑ :  Δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση ακινήτου με χρησιδάνειο εντός του στρατοπέδου Στεφανίδη στην Ξάνθη (συντάκτρια Μαρία Οκταποδά)

09ο ΘΕΜΑ : Διευθέτηση εισπραχθέντος ποσού πολεοδομικού προστίμου, λόγω τακτοποίησης ακινήτου (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

10ο ΘΕΜΑ :  Αποδοχή ή μη στερητικής αναδοχής χρέους (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

11ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.12/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης η οποία αφορά: «Επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος ΕΠ)

12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)

13ο ΘΕΜΑ :  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της οδού Πινδάρου για το έργο: «Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης σε τμήματα της πόλης» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

14ο ΘΕΜΑ :  Διαμόρφωση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Δημοκρίτου 4 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

15ο ΘΕΜΑ :  Παραχώρηση και εκμίσθωση ή μη τμήματος υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία διοικητηρίου για τη διοργάνωση εκδήλωσης «BEER FESTIVAL» (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

16ο ΘΕΜΑ :  Παραχώρηση και εκμίσθωση ή μη τμήματος υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία διοικητηρίου για τη διοργάνωση του «Φεστιβάλ φαγητού δρόμου Ξάνθη 2019» (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

17ο ΘΕΜΑ :  Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (συντάκτρια Βασιλική Μεταξά)

18ο ΘΕΜΑ :  Διαγραφή οφειλών τελών λαϊκής αγοράς (συντάκτρια Στυλιανή Μόσχου)