Ο Διευθυντής, το προσωπικό και οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γενισέας ευχαριστούν θερμά τον Ιατρό Ειδικό Παθολόγο κ. Αγκόρτζα Ιωάννη, ο οποίος αφιλοκερδώς και με μεγάλη διάθεση προσφοράς προθυμοποιήθηκε να παρέχει τις ιατρικές του υπηρεσίες και τον εμβολιασμό σε οχτώ μαθητές με ειδικές ανάγκες του σχολείου. Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν στο ιατρείο του την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 στα πλαίσια ιατρικών εξετάσεων για Πανελλήνιους αγώνες Special Olympics. Η προσφορά του ήταν ιδιαίτερα σημαντική καθώς η συνεργασία με δημόσιους φορείς δεν κατέστη εφικτή παρά τις προσπάθειες του σχολείου.