23.000 ΕΥΡΏ ΓΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΉΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Τελικά λεφτά υπάρχουν στον δήμο Ξάνθης αφού ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Ηλίας Ασκαρίδης ενέκρινε το  ποσό των 23.000 ευρώ για πυροτεχνήματα κατα την διάρκεια του καρναβαλιού.

Ποιο συγκεκριμένα η απόφαση του προέδρου του Κέντρου Πολιτισμού της Ξάνθης Η. Ασκαρίδης αναφέρετε στην απευθείας ανάθεση  από τον ανάλογο κωδικό το ποσόν των 23.000 ευρώ για πυροτεχνήματα ήτοι:

Αποφασίζουμε

«Εγκρίνουμε τη δαπάνη, δεσμεύουμε και διαθέτουμε πίστωση ύψους Είκοσι Τρείς Χιλ. Τριακόσια Ευρώ (23.300,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 15-6471.001, οικονομικού έτους 2023 για: Προμήθεια και ρίψη πυροτεχνημάτων για τις ανάγκες των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2023»

Ουδέν σχόλιο

6Ζ96ΟΚ7Ε-ΛΩ0