Περιορισμός της κυκλοφορίας στην Ξάνθη λόγω εορταστικών εκδηλώσεων

 

Με απόφασή του ο Αστυνομικός Διευθυντής Ξάνθης Γιώρης Πασχάλης περιορίζει την κίνηση των οχημάτων εξ αιτίας των εορταστικών εκδηλώσεων που οργανώνει το Κέντρο Πολιτισμού Ξάνθης ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η Αστυνομία της Ξάνθης: αποσκοπώντας στην ασφαλή διεξαγωγή των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνει το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, την Κυριακή 04/12/2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

  1. Εγκρίνουμε όπως πραγματοποιηθούν στην πόλη της Ξάνθης οι εν λόγω εκδηλώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο ανωτέρω (γ) σχετικό έγγραφο του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων, όπως και η στάση και η στάθμευση αυτών, στην οδό 28ης Οκτωβρίου από την πλατεία Ελευθερίας έως και την πλατεία Δημοκρατίας.
  2. Η ισχύς των περιορισμών της κυκλοφορίας ορίζεται από 17:00 έως την 20:00 ώρα της 04/12/2022 ημέρα Κυριακή και κατά τούτο το χρονικό διάστημα, να ληφθούν εκ των υπευθύνων όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης και της κυκλοφορίας των οχημάτων, με σκοπό την πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης.
  3. Η κίνηση όλων των οχημάτων να διεξάγεται από παράπλευρες οδούς. Εξαιρείται μόνο η κίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης για άκρως σοβαρούς λόγους που άπτονται των αρμοδιοτήτων – καθηκόντων τους.

 

Άρθρο 2ο

α)      Η απόφαση αυτή είναι προσωρινή και ισχύει για το παραπάνω αναγραφόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

β)      Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, κατά λόγο και τόπο αρμοδιότητας. Η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε επιπλέον ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις, ανάλογα με τις συνθήκες και την έκβαση του γεγονότος.

γ)      Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-