Ενστάσεις για το επίδομα των 250 ευρώ από συνταξιούχους

Μετά από διαμαρτυρίες συνταξιούχων, οι οποίοι θεωρούν ότι αδικήθηκαν και δεν έλαβαν το επίδομα των 250 ευρώ, ο ΕΦΚΑ αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητας υποβολής ένστασης. Η διαδικασία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 20 Ιανουαρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Αφορά όμως μόνο εκείνους τους συνταξιούχους που δεν έλαβαν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ στις 29 Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, το εν λόγω επίδομα, χορηγήθηκε σε 634.027 δικαιούχους, δηλαδή σχεδόν 200.000 λιγότερους από τις αρχικές εκτιμήσεις. Για να αποφευχθεί η περίπτωση να υπήρξαν λάθη, δίνεται η ευκαιρία υποβολής ένστασης από όσους θεωρούν ότι αδικήθηκαν.