Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αν. Μακεδονίας και Θράκης στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης: Να επανεξεταστούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις βόειου κρέατος 2023-2027 για τις αδικίες που προκαλούν

Με πρωτοβουλία του βουλευτή Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρη Χαρίτου οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αν. Μακεδονίας και Θράκης ζητούν από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να επανεξετάσει τις προτάσεις που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για τη νέα ΚΑΠ και ειδικότερα τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις βόειου κρέατος 2023-2027. Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζουν τη δικαιολογημένη ανησυχία των Κτηνοτροφικών Συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως αυτή περιγράφεται σε επιστολή τους και καλούν τον υπουργό να λάβει σοβαρά υπόψη του τα αιτήματα των κτηνοτρόφων της ΑΜ-Θ, πριν οδηγήσει με τις προτάσεις του στην καταστροφή τους αγελαδοτρόφους, την κτηνοτροφία και την οικονομία της περιοχής μας.