ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12ΩΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ 6&7 Νοεμβρίου 2021