Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες μας. Ο Ιγιαννίδης Στέφανος αναλαμβάνει καθήκοντα άμισθου Αντιδημάρχου Καθημερινότητας

 

Τελικά επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες μας αφού αύριο ο Στέφανος Ιγιαννίδης που εκλέχτηκε με την παράταξη του Χ. Δημαρχόπουλου και ανεξαρτητοποιήθηκε τελικά προσχώρησε στην παράταξη του Μ. Τσέπελη.

Ο δήμαρχος Μ. Τσέπελης αύριο σύμφωνα με πληροφορίες μας θα αναλάβει τα καθήκοντα του άμισθου αντιδημάρχου Καθημερινότητας.