«Πάτ κιουτ» κάνει τις δουλειές της η ΔΕΥΑΞ

Χ. Δημαρχόπουλος: Γιατί υπήρχε μόνο μια συμμετοχή; (Για τον φωτογραφικό διαγωνισμό φύλαξης των γεωτρήσεων)

Εύλογα τα ερωτήματα του πρώην δημάρχου Ξάνθης προς την ΔΕΥΑΞ η οποία σύμφωνα με την ανάρτηση του σήμερα έγινε ο διαγωνισμός για την φύλαξη των γεωτρήσεων και σήμερα η συνεδρίαση.

Έκτακτη και σήμερα 28/06/2021, δια περιφοράς Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης γεωτρήσεων στην περιοχή Αεροδρομίου Ξάνθης, το οποίο χαρακτηρίζετε, κατεπείγον!!!

  • σήμερα 28/6/2021 στις 9:00 π.μ. έγινε ο διαγωνισμός, σήμερα και η συνεδρίαση για έγκριση;
  • στο διαγωνισμό έλαβε μέρος μόνο μια εταιρεία με την επωνυμία ΤΣΧΧΧΧΧΧ ΣΠΧΧΧΧΧ, άρα δεν υπήρχε καθόλου ανταγωνισμός ή μήπως έγινε ονομαστική πρόσκληση επιλεγμένων εταιρειών;
  • Η έκπτωση που έδωσε η εταιρεία ΤΣΧΧΧΧΧΧ ΣΠΧΧΧΧΧ δεν είναι έκπτωση, γιατί τα 6€ έκπτωση στις 30.000€ δεν είναι ούτε 0,02% και ειλικρινά μας γεννάται η απορία, πως όλοι οι αρμόδιοι στις εισηγήσεις τους μιλάνε για συμφέρουσα οικονομική προσφορά, όταν η έκπτωση είναι μηδενική και δεν υπήρχε καθόλου ανταγωνισμός;
  • Μπορείτε να μας πείτε αν έγιναν ονομαστικές προσκλήσεις εταιρειών φύλαξης και πόσοι ανταποκρίθηκαν;
  • Γιατί υπήρχε μόνο μια συμμετοχή;
  • Γιατί το οικονομικό αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν 30000€ για φύλαξη 1 έτους;
  • Γιατί όλα τα συμβούλιά σας, τα κάνετε “δια αλληλογραφίας”; Φοβάστε κάτι;
  • Μπορείτε να μας δείξετε, ποιοι ψηφίζουν “τις εισηγήσεις σας” και γιατί;

“Αχ, κατακαημένε Ξανθιώτη… πλήρωνε!!!”