Μετά την τραγική πυρκαγιά στις Σάτρες στις 28.1.2021, η οποία κόστισε τις ζωές δυο συμπολιτών μας και την επανάληψη του αιτήματος για σύσταση πυροσβεστικού κλιμακίου στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης, ακολούθησε η απάντηση του Αρχηγού της Πυροσβεστικής μέσω του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Για ακόμα μια φορά επισημαίνεται ότι δεν εξετάζεται η σύσταση νέου κλιμακίου στην περιοχή, όπως φαίνεται στην απάντηση που επισυνάπτεται. Μετά και από αυτήν την εξέλιξη το μόνο που μένει είναι να αναρωτηθούμε:
Αν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας στην περιοχή, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 4 της απάντησης.
Ως πότε η Πυροσβεστική και κυρίως η Κυβέρνηση της ΝΔ θα αποποιείται την ευθύνη προστασίας των πολιτών της ;
Πόσες ζωές πρέπει ακόμα να χαθούν για να αντιληφθεί η Κυβέρνηση την ανάγκη σύστασης Πυροσβεστικού κλιμακίου στην περιοχή;
Ένα κοινωνικό κράτος πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα την απόλυτη προστασία της ανθρώπινης ζωής και ύστερα το οικονομικό κόστος. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση της ΝΔ έχει μπερδέψει τις προτεραιότητές της. Όλες οι ευθύνες πλέον βαρύνουν απευθείας την ίδια την Κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία είναι εντελώς ανεπαρκής και αδυνατεί να προστατέψει τις ζωές των πολιτών της και το περιβάλλον.