«Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού σκαφών στο αλιευτικό καταφύγιο Αβδήρων»
Στα πλαίσια της αναβάθμισης και της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας
του αλιευτικού καταφυγίου Αβδήρων, καλούνται οι ιδιοκτήτες μικρών
ερασιτεχνών/επαγγελματικών σκαφών και ιδιωτικών/επαγγελματικών πλοίων
αναψυχής (πλην αλιευτικών), όπως υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας αίτηση
ενδιαφέροντος παραχώρησης χρήσης θέσης ελλιμενισμού του σκάφους τους έως
25/01/2021.
Η αίτηση υποβάλλεται βάσει της αριθ. 237/2020 απόφασης Δ.Σ. του
Δ.Λ.Τ.Α., ηλεκτρονικά στο e-mail: dltavdiron@gmail.com ή κατόπιν ραντεβού (στο
τηλ. επικ/νίας: 25410-96773).
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα έγγραφα:
1. Άδεια Εκτέλεσης Πλόων σκάφους ή
2. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης σκάφους.
Πληροφορίες και έντυπο αίτησης στο site: http://dltavdiron.gr/
Η Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α.
Ζουρνατζίδου Κωνσταντινιά