Ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης στηρίζει τις νηπιαγωγούς που δεν θα συμμετάσχουν στην επιμόρφωση για τα «δίγλωσσα» νηπιαγωγεία.

 Αντιδρά ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης στο κάλεσμα του ΙΕΠ για επιμόρφωση προς τους νηπιαγωγούς της Ξάνθης,  οι οποίοι κατόπιν πίεσης και εκβιασμού του Υπουργείο Παιδείας, υποχρεούνται να εφαρμόσουν την πολιτική των δίγλωσσων νηπιαγωγείων στην Ξάνθη, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους σχεδιασμούς της παρεμβατικής πολιτικής της Άγκυρας στην Θράκη. Ο Διδασκαλικός Σύλλογος, με ανακοίνωση του,  καλεί τους νηπιαγωγούς να μην συμμετάσχουν σήμερα σε ένα σεμινάριο που δεν είναι υποχρεωτικό και στις εκδικητικές συμπεριφορές του Υπουργείου Παιδείας που είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν,  το συνδικαλιστικό όργανο θα είναι στο πλευρό τους.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΟΣ

 

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης

 

ΘΕΜΑ: «Επιμορφωτική συνάντηση στο πλαίσιο της Πράξης-Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις υποστήριξης μουσουλμανοπαίδων στα νηπιαγωγεία της Θράκης».

Το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πιλοτικής) παρά τις αντιδράσεις των Εκπαιδευτικών Συλλόγων των νομών Ξάνθης και Ροδόπης, το ψήφισμα  της 86ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ για την Προσχολική Αγωγή των παιδιών της Μουσουλμανικής μειονότητας, συνεχίζει την πρακτική και το σκηνικό παραπλάνησης και υποτίμησης της νοημοσύνης των εκπαιδευτικών με τη διαβίβαση πρόσκλησης για την πρώτη διά ζώσης επιμορφωτική συνάντηση της πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», η οποία και θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14/02/2018 στην Κομοτηνή από τις 16:00 έως και τις 21:00. Τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων θα καλυφθούν από την Πράξη κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Καλούμε τις νηπιαγωγούς των οποίων τα νηπιαγωγεία έχουν οριστεί πιλοτικά για την εφαρμογή του προγράμματος του ΙΕΠ να μη συμμετάσχουν στην επιμορφωτική αυτή συνάντηση, η οποία  μάλιστα θα πραγματοποιηθεί εκτός εργασιακού ωραρίου και επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΔΟΕ «το ΙΕΠ συνιστά αποκλειστικά γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο δεν δύναται τόσο εκ της αποστολής του, όπως διαγράφεται στον νόμο όσο και εκ της νομικής του φύσεως ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού  Δικαίου να δώσει δεσμευτικές διαταγές στους υπαλλήλους του Δημοσίου».

    Η διαβίβαση της πρόσκλησης από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης αποτελεί αποκλειστικά και μόνο μορφή ενημέρωσης προς τους υπαλλήλους, που καλούνται να συμμετέχουν και δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συμμετοχής στην επιμορφωτική συνάντηση.

Επίσης, είναι αυτονόητο, (Γνωμοδοτικό Σημείωμα, Αθήνα, 5-3-2015), ότι η συμμετοχή σε οποιαδήποτε δράση, η οποία λαμβάνει χώρα εκτός του εργασιακού ωραρίου και ιδιαίτερα σε ημέρες, που δεν θεωρούνται εκ του νόμου εργάσιμες αλλά εξαιρέσιμες, δεν εντάσσεται εντός των υπηρεσιακών καθηκόντων των εκπαιδευτικών και δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική γι’ αυτούς.

Κατά συνέπεια, τονίζουμε, ότι οι συνάδελφοι νηπιαγωγοί σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στα σεμινάρια που πραγματοποιούνται εκτός εργασιακού ωραρίου και έχουν, την πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη του Συλλόγου.