Υπογραφή σύμβασης μίσθωσης δικαιώματος διαχείρισης τμήματος του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Νέας Κεσσάνης, Δήμου Αβδήρων, ΠΕ Ξάνθης. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης/Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκπροσωπώντας το Δημόσιο, εκμισθώνει μετά από διαγωνιστική διαδικασία που έλαβε μέρος την 20η Δεκεμβρίου 2016 με την υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων, στην εταιρεία «ΑΓΡΙΤΕΧ Α.Ε.» του ομίλου Ευθυμιάδη, το δικαίωμα διαχείρισης τμήματος του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Νέας Κεσσάνης, Δήμου Αβδήρων, ΠΕ Ξάνθης, με την υπογραφή σύμβασης μίσθωσης την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 13:00, στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Ξάνθης Περγάμου 14, 3 ος όροφος, παραπλεύρως της Πλατείας Ελευθερίας Ξάνθης.