« Εγγραφές στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία»

Ο διδασκαλικός σύλλογος της Ξάνθης καλεί τους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Νηπιαγωγείο και δημοτικό είτε στην πρωινή ζώνη είτε στο ολοήμερο χαρακτηρίζοντας παράλληλα ότι οι ρυθμίσεις  του υπουργείου αντιεκπαιδευτικές.

Untitled ΑΡΘΡΟ

Καλούμε, σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο της ΔΟΕ (658/31-5-2016, τη διοίκηση των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων να παραλάβουν όλες τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων γονέων που επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους είτε στην πρωινή ζώνη είτε στο ολοήμερο (Δημοτικό και Νηπιαγωγείο) ανεξάρτητα αν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπει η ΥΑ αλλά και η νέα εγκύκλιος.

Η παραλαβή των αιτήσεων από όλους τους ενδιαφερόμενους, δε βάζει σε πειθαρχικό κίνδυνο τους εκπαιδευτικούς που διενεργούν τις εγγραφές. Δεν αποτελεί παραβίαση της υπουργικής απόφασης της εγκυκλίου. Παράλληλα θα αποδειχθεί περίτρανα το μέγεθος του αποκλεισμού από τις δομές του ολοήμερου σχολείου και της στέρησης μορφωτικών δικαιωμάτων από τους μαθητές, που αποτελούν τον πυρήνα των αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων του υπουργείου.

Τα στοιχεία  θα συγκεντρωθούν ανά σχολική μονάδα, θα αποσταλούν στο Σύλλογο και στη συνέχεια θα προωθηθούν προς το Δ.Σ. της Δ.ΟΕ.

Καλούμε επίσης όλους τους γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο σχολείο (Δημοτικό και Νηπιαγωγείο) να καταθέσουν τις δηλώσεις ανεξαρτήτως των περιοριστικών προϋποθέσεων της εγκυκλίου του υπουργείου.