Με σημαντικά για την τοπική κοινωνία θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου όπως η σύμβαση με τον ΣΔΑΝΞ, την δημιουργία χώρου λαϊκής αγοράς στους Τοξότες, δημοπρασία εκτάσεων, παραχώρηση κλειστού δημοτικού σχολείου και προυπολογισμός δαπανών για την λειτουργία των σχολείων.

Πρόσκληση  6ης  Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 25η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Αντικατάστασης Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης Δήμου Τοπείρου» (Εισήγηση: Ασημίδης Βασίλειος)
 2. Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Κ.Π.Φ.Α.» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Λερίδου Σοφία)
 3. Εφαρμογή Ορίου Οικισμού Κυψέλης. (Εισηγητής: Σιαμίδης Ιωάννης)
 4. Έγκριση απόφασης για τοποθέτηση καμερών ασφαλείας στους εξωτερικούς χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Δήμαρχος)
 5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016. (Εισήγηση: Χατζηγιαννάκου Μαρία)
 6. Απόφαση ανάθεσης της εργασίας καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Δήμαρχος)
 7. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Τοπείρου (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη).
 8. Αποδοχή και απόδοση Β΄ κατανομής έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων στα Νομικά Πρόσωπα Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικές Εφορίες Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη).
 9. Έγκριση ισολογισμού–απολογισμού-αποτελεσμάτων χρήσης 31-12-2015 του ΤΟΕΒ Θαλασσιάς-Κρεμαστής. (Εισήγηση: Στέρης Χρήστος)
 10. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΤΟΕΒ Θαλασσιάς – Κρεμαστής. (Εισήγηση: Στέρης Χρήστος)
 11. Εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων με δημοπρασία για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Δ.Κ. Ευλάλου. (Εισήγηση: Στέρης Χρήστος)
 12. Έγκριση κανονισμού άρδευσης του Δήμου Τοπείρου (Εισήγηση: Γρηγοριάδης Γεώργιος)
 13. Σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Τοπείρου βάσει άρθρου 11 του Ν. 2251/1994 και άρθρου 94 παρ. 2 στοιχείο 22 του Ν. 3852/2010. (Εισήγηση: Γρηγοριάδης Γεώργιος)
 14. Έγκριση ετήσιου τουριστικού προγράμματος Δήμου Τοπείρου για το έτος 2016. (Εισήγηση: Γρηγοριάδης Γεώργιος)
 15. Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς στον οικισμό «Σταθμός» Τοπικής Κοινότητας Τοξοτών. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ)
 16. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τοπείρου και ΣΔΑΝΞ. (Εισήγηση: Δήμαρχος)
 17. Ανάκληση της υπ’αρίθμ. 38/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου και λήψη νέας. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ)
 18. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Γαλάνης προς την τοπική κοινωνία ως χώρου δεξιώσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ