Την Τρίτη συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τοπείρου με τις απευθείας αναθέσεις για την ασφαλτόστρωση δρόμων των οικισμών και τους όρους δημοπράτησης των προς συντήρηση οχημάτων του δήμου. Ένα θέμα λόγω του υπέρογκου κόστους απασχόλησε επί μακρών την συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου της Ξάνθης και όπου φυσικά οι υπηρεσιακοί παράγοντες και το αρμόδιο πολιτικό προσωπικό δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ακόμα και πόσα οχήματα διαθέτει ο Δήμος. Ελπίζουμε ο Δήμος Τοπείρου  σε αυτό το θέμα να είναι ποιο νοικοκυρεμένος.

Α.Π.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ.

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Τρίτη στις 26 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής μοναδικό θέμα:

 1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) οικονομικού έτους 2016.
 2. Εξέταση ενστάσεων   και   κατακύρωση   πρακτικού   δημοπρασίας   της   προμήθειας «Προμήθεια Υλικών Οδοποιίας»
 3. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Δημοπράτησης: Α) Συντήρηση Οχημάτων & Μηχανημάτων Δήμου Τοπείρου Β) Προμήθεια Καυσίμων 2016
 4. Απευθείας Ανάθεση έργων:
 5. Ασφαλτόστρωση & Αποκατάσταση Οδοστρώματος Τ.Δ. Ευλάλου
 6. Ασφαλτόστρωση & Αποκατάσταση Οδοστρώματος Τ.Κ. Μαγγάνων
 • Ασφαλτόστρωση & Αποκατάσταση Οδοστρώματος Τ.Κ. Ερασμίου
 1. Ασφαλτόστρωση & Αποκατάσταση Οδοστρώματος Τ.Κ. Τοξοτών – Γαλάνης
 2. Ασφαλτόστρωση & Αποκατάσταση Οδοστρώματος Τ.Κ. Εξοχής – Αβάτου
 3. Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Ν. Αμισσού
 4. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 41/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου.
Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ