Σας ενημερώνουμε ότι, την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 και την Παρασκευή

19 Φεβρουαρίου 2016, κατά τις ώρες 15:00 έως 18:00, θα πραγματοποιηθούν

εργασίες επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, από την Πλατεία Ελευθερίας έως την Πλατεία

Δημοκρατίας (Κεντρική Πλατεία), εργασίες που αφορούν στην εγκατάσταση του

αποκριάτικου διακόσμου.

Για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών είναι απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας

των οχημάτων επί της ανωτέρω οδού.

Παρακαλούμε για την κατανόηση των πολιτών.