Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 και ώρα 18:00πμ. στην αίθουσα του Γηροκομείου Ξάνθης «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» (2ο χιλ.Ε.Ο.Ξάνθης-Πετροχωρίου) ασχέτως αριθμού παρουσιών.

ΘΕΜΑΤΑ
1. Διοικητικός απολογισμός πεπραγμένων 2015
2. Οικονομικός απολογισμός 2015
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Συζήτηση – έγκριση απολογισμών – απαλλαγή του Δ.Σ. Έγκριση προϋπολογισμού 2016
5. Εισήγηση πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για ανακήρυξη Ευεργέτη του φορέα μας βάσει του σχετικού άρθρου του κατασταστικού.
6. Διάφορα θέματα – Προτάσεις

Οι συνελεύσεις του Συλλόγου είναι ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ και είναι καλεσμένοι όλοι να παρευρεθούν (μέλη του Συλλόγου, κάτοικοι και Αρχές του Νομού, εκπρόσωποι Τύπου).

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Χαρ.Παπαχρόνης Γεώργιος Αριστ. Μαθιουδάκης