Γιολτάζ Τζουνέιτ: Το «σαράκι» του τεχνίτη που έγινε επιστήμη και επιχείρηση

Είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι που μπορούν το μεράκι των παιδικών των χρόνων να το εξελίξουν, να το κάνουν αγάπη, να το σπουδάσουν και να το κάνουν επιχείρηση.

Μία από αυτές τις περιπτώσεις των επαγγελματιών στην Ξάνθη και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετεινού, απέναντι από την ΣΕΚΕ και δίπλα στο Βενζινάδικο του Σερραίου Κωνσταντίνου, ο Γιολτάζ Τζουνέιτ έκανε το όνειρό του πραγματικότητα.

Η πορεία το ανήσυχο πνεύμα του Τζουνέιτ και η θέληση να εξειδικεύσει όλο αυτό το μεράκι και το πάθος για τις μηχανές, έφερε τα βήματά του στο  Τεχνικό Λύκειο στο τμήμα Σχολή Μηχανικών Αυτοκινήτου και με τις πανελλήνιες εξετάσεις βρέθηκε στην Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στα ΤΕΙ Καβάλας αποφοιτώντας με πολύ καλή σειρά.

Άρα ο Τζουνέιτ δεν είναι απλά ένας τεχνίτης που απέκτησε, λόγω εμπειρίας τις τεχνικές γνώσεις, όπως γίνεται στα περισσότερα συνεργεία της Ξάνθης αλλά είναι ένας επιστήμονας στον κλάδο του και σημειωτέων ότι στην Ξάνθη ίσως είναι και ο μοναδικός μηχανικός αυτοκινήτων, απόφοιτος ανώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης.

Σήμερα έχει την θέληση και κυρίως την τεχνική κατάρτιση στον χώρο του.