Η ΦΩΤΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ: ΠΟΛΥ ΠΙΕΖΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ Ο Μ. ΤΣΕΠΕΛΗΣ