Σκουπίδια, κίνδυνος για πυρκαγιά

Τα δάση κινδυνεύουν αλλά οι δήμαρχοι αδιαφορούν. Μήπως είναι δικό τους το δάσος;

Αν καεί κανένας ζωντανός;

Θα το ονομάσουν «παράπλευρη απώλεια», θα πάρουν την πολιτική ευθύνη, θα το κηρύξουν αναδασωτέο και η ζωή συνεχίζεται.

ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ;

Μήπως να ρίξει κανένα πρόστιμο στους δημάρχους ή σε αυτούς που βρωμίζουν τον τόπο;

Δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν κονδύλια αλλά μην τολμήσει κανένας και το αγγίξει, είναι δικό τους «αναντάν μοαμπανταν»

Οι οικογένειες των καμένων; Άστους να καίγονται για τους ανθρώπους που έχασαν. Ούτε οι πρώτοι είναι στο Ελλαδιστάν ούτε οι τελευταίοι.