ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΒΟΥΛΤΖΙΔΗ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

Η ΚΑΒΑ ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΒΟΥΛΤΖΙΔΗ ΖΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Πάνω από 20 ετών με κάρτα ανεργίας χωρίς να έχουν κολλήσει ένσημα προαιρετικά το δίπλωμα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Η ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΒΟΥΛΤΖΙΔΗ ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Από 30 ετών και πάνω με κάρτα ανεργίας, να διαθέτει δίπλωμα προκειμένου να εργαστεί ως οδηγός και διανομές.

Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 6944798583 κύριο Γιάννη Ταβουλτζίδη