Αναφορά προς το προεδρείο της Βουλής από τον Ζειμπέκ Χουσείν για διατηρητέα παλιά κτίρια της Παλιάς Ξάνθης

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Για τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Θέμα: «Διατηρητέα κτίρια της παλιάς πόλης της Ξάνθης»

 

Ο Βουλευτής Ξάνθης κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ καταθέτει ως αναφορά την επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ- Θράκης, κ. Λουρίκα, με θέμα: “Πρόταση Τροποποίησης ν. 4495/2017”, στην οποία περιγράφονται οι κατηγορίες των διατηρητέων κτιρίων της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης και το πρόβλημα της τακτοποίησης των νόμιμων ή αυθαίρετων επεκτάσεων και προσθηκών στα κτίρια αυτά, που προϋπήρχαν της κήρυξης τους ως διατηρητέων. Παράλληλα, προτείνονται συγκεκριμένες διατυπώσεις για την νομοθετική επίλυση του ζητήματος. Επισημαίνεται ότι το ζήτημα της τακτοποίησης στα διατηρητέα κτίρια είναι εξαιρετικά σημαντικό, προκειμένου να μην εγκαταλειφθούν και καταρρεύσουν, αλλά και για να συνεχίσει η Παλιά Πόλη να αποτελεί ζωντανό τμήμα της Ξάνθης.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ν4495