ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   /4

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

 

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

Παρακαλείσθε όπως την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης, σε τακτική συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡ. 3/2021
  2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
  3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
  4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
  5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
  6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκληθεί εκ νέου εντός της νόμιμης προθεσμίας