Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αντιδημάρχου Τ.Υ. Γ. Ζερενίδη θα πραγματοποιηθούν έργα ασφαλτόστρωσης μέχρι και την 4η Αυγούστου στους δρόμους όπως αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ