Κλειστοί δρόμοι και κέντρο λόγω … οπτικών ινών

Σύμφωνα με την αστυνομία απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε δρόμους της Ξάνθης και του κέντρου προκειμένου εταιρίες να περάσουν τις οπτικές ίνες, όπως παρακάτω.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις οδούς α) 28ης Οκτωβρίου, από το ύψος της πλατείας Ελευθερίας στην οδό Μπρωκούμη μέχρι την Κεντρική Πλατεία και την τομή της με την οδό Μιχαήλ Καραολή, β) στην οδό Μιχαήλ Καραολή, από την τομή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου μέχρι την αρχή της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου, γ) Βασιλέως Κωνσταντίνου από την τομή της με την Μιχαήλ Καραολή μέχρι την αρίθμηση 5. Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά σε όλη τη διάρκεια των έργων.

Οι εργασίες θα λάβουν χώρα με τον εξής προγραμματισμό:

    1. Δευτέρα 05/07/2021: εκσκαφή από 28ης Οκτωβρίου με Μπρωκούμη έως 28ης Οκτωβρίου με Τσιμισκή (200 μέτρα)
    2. Τρίτη 06/07/2021: εκσκαφή από 28ης Οκτωβρίου με Τσιμισκή έως 28ης Οκτωβρίου με Μιχαήλ Καραολή (περίπου 200 μέτρα)
    3. Τετάρτη 07/07/2021: εκσκαφή από Μιχαήλ Καρολή με Θερμοπυλών έως την Βασιλέως Κωνσταντίου στην αρίθμηση -5- (περίπου 160 μέτρα) και τέλος έργου έμπροσθεν καταστήματος «stradivarious». Επίσης θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση με ασφαλτικό 200 μέτρα στην οδό 28ης Οκτωβρίου.
    4. Πέμπτη 08/07/2021: αποκατάσταση με ασφαλτικό υπόλοιπων 300 μέτρων οδών (28ης Οκτωβρίου και Μιχαήλ Καραολή) καθώς και αποκατάσταση κυβόλιθων πεζόδρομου στην Βασιλέως Κωνσταντίνου.
    5. Οι εργασίες κάθε ημέρα θα πραγματοποιούνται από την 07:00 έως την 18:00 ώρα. Σημειώνεται ότι κατά τις μεσημβρινές ώρες κοινής ησυχίας δεν θα λαμβάνουν χώρα θορυβώδεις εργασίες. Κατά τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τις ώρες μη πραγματοποίησης εργασιών, οι προειδοποιητικές πινακίδες να είναι ευκρινέστατα τοποθετημένες προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή τραυματισμού οποιουδήποτε. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία σε συντρέχουσα περίπτωση με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης να τοποθετηθεί σχετική σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών και των πεζών. Με το πέρας των εργασιών η οδός να παραδοθεί στην κυκλοφορία καθαρή από ξένες ύλες, μηχανήματα, πινακίδες και λοιπά αντικείμενα.