Και πάλι πρωτοπόρος η ΕΝ-ΚΑ HELLAS – Λύνει το … πρόβλημα ύψους

(Σημείωση. Η πλήρης παρουσίαση θα γίνει στο Αγορά … ζω Θράκη Ιουλίου 2021)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ