Ελληνική Λύση: Θα ενισχύσετε τους αγρότες για την ζημιά στα ακτινίδια; Τι απάντησε το Υπουργείο Υγείας

Του:                 Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ:             Τoν κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ :          «Μεγάλες καταστροφές στα ακτινίδια στον κάμπο της Ξάνθης

Κύριε Υπουργέ,

Έπειτα από ισχυρή χαλαζόπτωση, που σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες στον κάμπο της Ξάνθης, καταστράφηκε ολοσχερώς η παραγωγή στα κτήματα όπου καλλιεργούνται ακτινίδια, ειδικά στην περιοχή Βαφέικων και Γενισέας. Αξίζει, δε, να σημειωθεί πως η συγκομιδή θα ξεκινούσε από μέρα σε μέρα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να ενισχύσετε οικονομικά τους ανωτέρω αγρότες, οι οποίοι λόγω εμφάνισης έντονων καιρικών φαινομένων, δεν πρόλαβαν να συλλέξουν την παραγωγή τους;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax: 210-2124524

Αθήνα, 30-12-2020

Αριθμ. Πρωτ.:1300/311118

Προς:

Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ:        «Ζημιές από χαλαζόπτωση σε καλλιέργειες ακτινιδίων στην

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης»

ΣΧΕΤ:        Η Ερώτηση 1452/4-11-2020

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στις καλυπτόμενες ζημιές που προξενήθηκαν από τη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε στις 30 Οκτωβρίου, στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ξάνθης (κυρίως στην ευρύτερη περιοχή Γενισέας), σε καλλιέργειες ακτινιδίων, σημειώνεται ότι διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις από τις γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., έγιναν 3 αναγγελίες και υποβλήθηκαν δηλώσεις εκ μέρους των παραγωγών. Η ζημιωθείσα έκταση υπολογίζεται στα 350 στρέμματα. Το έργο των εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια, θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων, στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.

Επιπρόσθετα, από την εν λόγω χαλαζόπτωση στην ανωτέρω περιοχή, υπήρξαν ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο (κυρίως υποστυλώσεις), οι οποίες καλύπτονται από τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, των οποίων οι καταγραφές ολοκληρώθηκαν. Στην συνέχεια, οι ανωτέρω ζημιές παγίου κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισμού ΚΟΕ και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών (ΚΚΓ) στην γεωργία και δασοκομία, θα ενταχθούν στο ετήσιο πρόγραμμα 2020. Οι αντίστοιχες ενισχύσεις, θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς, μετά την έγκριση του προγράμματος και της δαπάνης από το Υπουργείο Οικονομικών και οπωσδήποτε μετά την επιβεβαίωση αποκατάστασης- αντικατάστασης των ζημιών.

Επισημαίνεται ότι, οι ανωτέρω εκτιμήσεις διενεργούνται σύμφωνα με τους Κανόνες της Γεωπονικής Επιστήμης και του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Στους εκτιμητές δίνονται σαφείς οδηγίες να είναι αντικειμενικοί και δίκαιοι, ώστε τα πορίσματα που διατυπώνουν, να εκφράζουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών.

Στο ποσοστό της ζημιάς, περιλαμβάνεται εκτός από την απώλεια της παραγωγής δηλαδή η ποσοτική ζημιά και η ζημιά που προέρχεται από την ποιοτική υποβάθμιση της παραγωγής, που προκαλείται από την επίδραση των καλυπτόμενων ασφαλιστικά

 

ζημιογόνων αιτίων, εξαιτίας των οποίων προκαλείται μείωση του αντικειμενικός προσδοκώμενου εισοδήματος του παραγωγού.

Σημειώνεται ότι, επιδίωξη του ΕΛ.Γ.Α. είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοπιστία των εκτιμήσεων, σε συνδυασμό με την ταχύτητα διενέργειάς τους, σε επίκαιρο για κάθε καλλιέργεια χρόνο, από έμπειρο γεωτεχνικό προσωπικό. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας εκ μέρους των παραγωγών, καθώς στη διατύπωση του πορίσματος και κατά συνέπεια και στο ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της τελικής ζημιάς.

Σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων από τον ΕΛ.Γ.Α., σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία είναι συγκεκριμένη και ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία ως εξής:

  • Με την εμφάνιση της ζημιάς στην καλλιέργεια διενεργούνται οι απαραίτητες επισημάνσεις, γίνονται αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις.
  • Ο Οργανισμός, εν συνεχεία, προβαίνει σε εξατομικευμένες εκτιμήσεις.
  • Πραγματοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων από το αρχείο ΟΣΔΕ, το οποίο αποστέλλεται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του φθινοπώρου έκαστου χρόνου.
  • Κοινοποιούνται τα πορίσματα (οριστικοποίηση πορίσματος).
  • Ακολουθεί η καταβολή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς που έχουν υποβάλει τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚ/Ε) και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ΔΚ/Ε.

Η καταβολή των αποζημιώσεων ξεκινάει από το έτος ζημιάς, γίνεται τμηματικά και ολοκληρώνεται για όλη τη χώρα εντός των επόμενων μηνών του νέου έτους μετά τη ζημιά.

Επομένως, η κάθε διαδικασία που αναφέρθηκε ανωτέρω χρειάζεται και τον ανάλογο χρόνο. Ωστόσο πολλές φορές, εφόσον είναι εφικτό, ο Οργανισμός καταβάλει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε ένα λογικό διάστημα από την συγκομιδή του προϊόντος και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αρχείου ΟΣΔΕ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από MAVROUDIS VORIDIS

Ημερομηνία: 2020.12.31

09:21:42 EET

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ