Ελέγχονται τα οχήματα της Σαμοθράκης από τις Κινητές Μονάδες ΚΤΕΟ;

ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ Ο κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ;

Την υλοποίησε ο κ. Πέτροβιτς;

Σύμφωνα με απάντηση που έστειλε το Υπουργείο Μεταφορών στον κ. Βελόπουλο πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης αναφορικά με το αν τα οχήματα της Σαμοθράκης περνούν Τεχνικό Έλεγχο, την ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης των κινητών τεχνικών ελέγχων ΚΤΕΟ έχει αποκλειστικά ο Περιφερειάρχης Χ. Μέτιος μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κο Δημήτρη Πέτροβιτς.

Για να καταλήξει το Υπουργείο Μεταφορών στην απάντηση του λέγοντας. Ότι ανεξάρτητα αν το όχημα περνά ή δεν περνά ΚΤΕΟ ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να έχει συντηρημένο το όχημά του.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης σας γνωρίζουμε ότι με την με αρ. πρωτ. 68067/6255/2014 Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) (Β’ 71/2015) «Καθορισμός των Φορέων που δύναται να διαθέτουν Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ), των γεωγραφικών περιοχών της χώρας στις οποίες διενεργούνται με αυτές οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. οικ. 51957/4294/2016 ΥΑ (Β’ 2414), καθορίζονται οι Φορείς που δύνανται να διαθέτουν ΚΜΤΕΟ, οι γεωγραφικές περιοχές της χώρας στις οποίες διενεργούνται με αυτές οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι, η στελέχωσή τους, ο τόπος εγκατάστασης, οι κατασκευαστικές και μηχανογραφικές απαιτήσεις, καθώς και η διαδικασία ενεργοποίησης της ΚΜΤΕΟ και εκπόνησης του προγράμματος πρόσκλησης για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων.

Ειδικότερα στο άρθρο 9 της αναφερόμενης Απόφασης προβλέπεται ότι, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις για τη λειτουργία ΚΜΤΕΟ και δεν υφίσταται πρόγραμμα πρόσκλησης των κυκλοφορούντων στην περιοχή οχημάτων, με απόφασή του ο Περιφερειάρχης ή ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, εκδίδει πρόγραμμα πρόσκλησης με κριτήρια τον αριθμό των εγγεγραμμένων οχημάτων, την παλαιότητά τους, και τη δυναμικότητα της ΚΜΤΕΟ.

Ερωτάτε τέλος ο κ. Περιφερειάρχης αν έλαβε υπόψη του την ανωτέρω Υπουργκή απόφαση για να κυκλοφορούν με ασφάλεια τα οχήματα των κατοίκων της Σαμοθράκης;

Αν δεν εκτέλεσε την Υπουργική Απόφαση ποιος ήταν ο λόφος;

Τι προτίθεται να κάνει μετά και από την απάντηση του αρμόδιου υπουργείου;