Θα στηρίξει τους Ακρίτες του Έβρου η Αθήνα; Παρέμβαση Δημοσχάκη

 

ΘΕΜΑ: ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΠΕΠΛΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ).

 

Γραπτή ερώτηση κατέθεσε χθες (23/9) ο βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Ε.Α., Α. Δημοσχάκης προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Προστασίας του Πολίτη αναφορικά με την ένταξη του έργου κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην περιοχή του Πετάλου Πέπλου, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

 

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση στα γεγονότα του Μαρτίου, όπου η γειτονική Τουρκία διεξήγαγε ιδιότυπη πολιορκία υπό την μορφή μιας αιφνίδιας, οργανωμένης και μαζικής προώθησης ανθρώπων σε ανάγκη, οι πολίτες των χωριών και των οικισμών του Έβρου απέδειξαν περίτρανα ότι διαθέτουν υψηλό εθνικό φρόνημα & ότι βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα προκειμένου να συνδράμουν στην προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας!

 

Στο πλαίσιο της αμυντικής θωράκισης της νευραλγικής και εθνικά ευαίσθητης ελληνο-τουρκικής μεθορίου η κυβέρνηση προέβη στην επέκταση του αποτρεπτικού εμποδίου σε ορισμένα σημεία της παρέβριας περιοχής, μεταξύ αυτών και της περιοχής του Πετάλου Πέπλου.

 

Όπως αναλύεται εκτενώς και υποδεικνύει και ο σχετικός επισυναπτόμενος χάρτης, πρόκειται για μία έκταση επτάμιση χιλιάδων (7.500) στρεμμάτων, καλλιεργήσιμων και αρδεύσιμων, η οποία περικλείεται από την κοίτη του Έβρου, το φυσικό σύνορο μεταξύ των δύο χωρών και από την ευθυγράμμιση του ποταμού Έβρου επί της ελληνικής πλευράς.

Στο πλαίσιο της κατασκευής του παρόντος έργου, θα απαιτηθεί να παραχωρηθούν κάποιες εκτάσεις από την πλευρά των κατοίκων της περιοχής,οι οποίοι στη μεγαλύτερη πλειονότητά τους είναι αγρότες, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα και σε άμεσο χρόνο.

 

Οι ίδιοι μάλιστα, προτίθενται να θέσουν προς διάθεση ακόμη και την προσωπική τους περιουσία προκειμένου να κατασκευαστεί ένα έργο υψίστης εθνικής σημασίας.

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωτογενής τομέας συνιστά την κύρια εισοδηματική πηγή του νομού, οποιαδήποτε αρωγή και στήριξη τους δοθεί προκειμένου να μειώσουν τα έξοδα παραγωγής θα θεωρηθεί ως μια μεγάλη ανταπόδοση σε όλα αυτά που οι ίδιοι γενναιόδωρα προσφέρουν.

 

Για τον λόγο αυτό, ο βουλευτής ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς αν προτίθενται να  προβούν στην χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Πετάλου  Πέπλου» ποσού 8,8 εκ. ευρώ (με ΦΠΑ) στο Π.Δ.Ε. ως ελάχιστη ανταπόδοση στα όσα προσφέρουν οι κάτοικοι της ακριτικής περιοχής του Νομού Έβρου.

 

Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση :

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Πετάλου  Πέπλου» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

 

Το τριήμερο των Αποκριών, η γειτονική Τουρκία διεξήγαγε στον ακριτικό Έβρο ιδιότυπη πολιορκία με τη μορφή αιφνίδιας, οργανωμένης και μαζικής ‘εξαγωγής’ ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη!

Η ενοποιημένη και αρμονική συνεργασία στο πλαίσιο εφαρμογής του Ενιαίου Δόγματος Ασφάλειας & Άμυνας του Έβρου με την αγαστή συνδρομή της τοπικής κοινωνίας, συλλειτούργησαν απόλυτα με αποτέλεσμα η Τουρκία να υποστεί την πρώτη μεταπολεμική της ήττα!

 

Οι πολίτες των χωριών και οικισμών του Έβρου, απέδειξαν περίτρανα ότι διαθέτουν υψηλό εθνικό φρόνημα και απόλυτη ετοιμότητα προκειμένου να συμβάλλουν σε οποιαδήποτε εθνική προσπάθεια για την προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας!

 

Σε συνέχεια της υβριδικής επίθεσης καθώς και της συνεχιζόμενης προκλητικής ρητορικής της Τουρκίας, η κυβέρνηση προέβη σε σχεδίαση θωράκισης  της εθνικά ευαίσθητης και νευραλγικής ελληνοτουρκικής μεθορίου μέσω της επέκτασης του αποτρεπτικού εμποδίου σε συγκεκριμένα σημεία στην παρέβρια περιοχή.

 

Ένα από τα σημεία που επιλέχθηκε για την κατασκευή του αποτρεπτικού εμποδίου είναι η περιοχή του Πετάλου Πέπλου, μία έκταση επτάμιση χιλιάδων στρεμμάτων (7.500), η οποία περικλείεται από την κοίτη του Έβρου, το φυσικό σύνορο μεταξύ των δύο χωρών και από την ευθυγράμμιση του ποταμού Έβρου επί της ελληνικής πλευράς (Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης).

 

Τα εν λόγω στρέμματα είναι όλα καλλιεργήσιμα περιλαμβάνοντας την παραδοσιακή και κυρίαρχη καλλιέργεια του Έβρου το βαμβάκι, την μηδική (τριφύλλι) καθώς και δυναμικές καλλιέργειες όπως τα οπωροκηπευτικά & τελευταία το ρύζι κ.ά.

 

Η συγκεκριμένη περιοχή σημειώνει υψηλές στρεμματικές αποδόσεις, διασφαλίζοντας έτσι ιδιαίτερο οικονομικό όφελος για την τοπική κοινωνία, το εγχώριο προϊόν καθώς και προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία.

 

Τα στρέμματα της περιοχής είναι όλα αρδεύσιμα αλλά ανοιχτού τύπου με χωμάτινα κανάλια. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος τύπος άρδευσης είναι παρωχημένος καθώς συντελείται κατασπατάληση ύδατος, εν αντιθέσει με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική.

 

Έτσι επιδιώκεται η δημιουργία ενός κλειστού τύπου άρδευσης προκειμένου να διασφαλιστεί η εξοικονόμηση ύδατος αλλά και η μείωση του κόστους παραγωγής.

 

Στο πλαίσιο της κατασκευής του αποτρεπτικού εμποδίου στην περιοχή του Πετάλου Πέπλου θα απαιτηθεί να παραχωρηθούν κάποιες περιορισμένες εκτάσεις από την πλευρά των αγροτών της περιοχής ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα και σε άμεσο χρόνο.

 

Έρχονται λοιπόν για ακόμη μια φορά οι κάτοικοι του Ν.Έβρου και συγκεκριμένα της Περιοχής του Πέπλου και των παρακείμενων οικισμών να θέσουν προς διάθεση ακόμη και την προσωπική τους περιουσία προκειμένου να κατασκευαστεί ένα έργο υψίστης εθνικής σημασίας με πολλαπλά οφέλη..

 

Στο πλαίσιο όλης αυτής της εθελοντικής προσφοράς και συνεισφοράς των κατοίκων της περιοχής, θεμιτό θα ήταν να υπάρξει και ανταπόδοση από την πλευρά της Ελληνικής Πολιτείας….

 

Προκειμένου να παραμείνουν στην περιοχή και να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αλλά και να μπορέσουν να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο που είναι προϋπόθεση για την εκεί παραμονή τους.

 

Γνωρίζετε ότι η κυριότερη ενασχόληση των κατοίκων αυτής της περιοχής είναι οι αγροτικές εργασίες. Άλλωστε, ο πρωτογενής τομέας συνιστά έναν από τους κύριους μοχλούς της οικονομίας και της ανάπτυξης του ακριτικού Έβρου.

Επομένως, οποιαδήποτε αρωγή και στήριξη τους δοθεί προκειμένου να μειώσουν τα έξοδα παραγωγής θα θεωρηθεί ως μια μεγάλη ανταπόδοση σε όλα αυτά που οι ίδιοι γενναιόδωρα προσφέρουν.

 

Ως εκ τούτου, το αίτημα των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής είναι η άμεση ένταξη του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Πετάλου  Πέπλου» με προϋπολογισμό 8,8 εκ. ευρώ (με ΦΠΑ) σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ώστε να προχωρήσει άμεσα η κατασκευή του και να μην αναμένεται να ανοίξει κάποιο Μέτρο του προγράμματος ΕΣΠΑ προκειμένου να ενταχθεί σε αυτό.

 

Γνωστοποιείται χαρακτηριστικά ότι παρόμοια έργα, αγροτικού χαρακτήρα, για τα οποία υποβλήθηκαν το 2016 οι σχετικές προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν και εν συνεχεία υπήχθησαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ δεν έχουν τεθεί ακόμα μέχρι σήμερα σε φάση υλοποίησης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της υπογειοποίησης του κάμπου της περιοχής του Ερυθροποτάμου.

 

Η μελέτη του παρόντος έργου είναι ώριμη και πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προκειμένου να τεθεί σε άμεσο χρόνο προς εκτέλεση. Μάλιστα, βρίσκεται στον Δήμο Αλεξ/πολης ο οποίος μπορεί να είναι και ο φορέας υλοποίησης του έργου εφόσον λάβει την απαιτούμενη χρηματοδότηση.

 

Έχοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω ερωτάσθε:

 

Προτίθεσθε να προβείτε στην χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Πετάλου  Πέπλου» ποσού 8,8 εκ. ευρώ (με ΦΠΑ) στο Π.Δ.Ε. ως ελάχιστη ανταπόδοση στα όσα προσφέρουν οι κάτοικοι της ακριτικής περιοχής του Νομού Έβρου;