Με ανακοίνωση της η Ειρήνη Χαριτωνίδου, μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΞ εκφράζει με την άρνηση ψήφου την αντίθεση της στην λειτουργία του ΔΣ το οποίο και συνεδριάζει δια περιφοράς. 

Καταψηφίζω τις εισηγήσεις και των δύο (2) θεμάτων της σημερινής τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης και θα συνεχίσω να το κάνω όσο υπάρχει επιμονή σε συνεδριάσεις δια περιφοράς οι οποίες στερούνται του δημόσιου διαλόγου και των διευκρινιστικών ερωτήσεων.

Χαριτωνίδου Ειρήνη

Δημοτική Σύμβουλος

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Δ.Α.Ν.Ξ.