Ασφαλιστική κάλυψη των κυνηγετικών σκύλων για την φετινή κυνηγετική περίοδο

 

Ενημερώνουμε τα μέλη του Συλλόγου μας ότι για την φετινή κυνηγετική περίοδο η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει και την θανάτωση κυνηγετικών σκύλων ιδιοκτησίας τρίτων – κυνηγών λόγω ατυχήματος, με τις παρακάτω  προϋποθέσεις :

  • Ο σκύλος να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο κατά την διάρκεια του κυνηγιού
  • Τυχόν θάνατος του σκύλου πρέπει να πιστοποιείται από Κτηνίατρο
  • Ανώτατο όριο κάλυψης τρεις (3) σκύλοι κατά την διάρκεια ισχύος του φετινού συμβολαίου, η αποζημίωση θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 300,00 ευρώ ανά σκύλο.
  • Να είναι δηλωμένα στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία , να είναι σκυλιά ράτσας και φέρουν ειδικό τσιπ αναγνώρισης.