Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου έκτακτης ανάγκης;

Σας προσκαλούμε, σε δια περιφοράς, έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 11 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ώρα έναρξης 16:0017:00 ώρα λήξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθμ.40/-31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και τα άρθρα 64,67,74 και 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί η σχετική απόφαση, στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης

 

01ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την επέκταση της διάρκειας λειτουργίας της παράλληλης υπαίθριας Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Ξάνθης για (1) μήνα (εισηγητής Ιωάννης Ζερενίδης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)