Σοκάρει η ερώτηση του Κ. Βελόπουλου προς τους αρμόδιους υπουργούς που λέει ότι Έλληνες πολίτες της  Θράκης μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Κωνσταντινούπολη καλούν τους Θρακιώτες μουσουλμάνους σε ένοπλο αγώνα.

Πλέον οι Έλληνες υπουργοί καλούνται να λάβουν μέτρα κατά Ελλήνων πολιτών οι οποίοι ζητούν με αναρτήσεις τους την κατάλυση του Ελληνικού κράτους.

Τι θα πράξουν πλέον οι υπουργοί;

Θα το κάνουν γαργάρα ή όταν αυτοί οι πολίτες που ζητούν την καταστροφή της Χώρας τους μόλις περάσουν τα Ελληνικά Σύνορα θα αντιμετωπίσουν την δικαιοσύνη;

Διαφορετικά και επίσημα πλέον θα διατυπωθεί από τα χείλι των υπουργών η συν διοίκηση της Θράκης με την γείτονα.

Κύριοι υπουργοί ιδού η Ρόδος…

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Θεσσαλονίκη, 13/05/2020

 

Του:                Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

Προς:              Τον κο Πρωθυπουργό

Τον κο Υπουργό Εξωτερικών

Τον κο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

 

ΘΕΜΑ:           «Παρότρυνση σε ένοπλη βία στη Θράκη από “συντοπίτες μας”»

 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

 

σύμφωνα   με   δημοσίευμα   ηλεκτρονικού   τύπου   της                  6ης      Μαΐου     2020     (βλ.:

https://tourkikanea.gr/thraki/thraki-30/?

fbclid=IwAR0ng2WgxDJS84EkMqK1YxhBrNG58NCMd2qaWIKBsXegsMh5Iu9IM7Sw7
Ew ), Έλληνες πολίτες, καταγόμενοι από τη Θράκη και δραστηριοποιούμενοι σε πόλεις της
Τουρκίας, προβαίνουν σε αναρτήσεις σε βάρος της πατρίδας μας, προτρέποντας Έλληνες
μουσουλμάνους  σε ένοπλη βία.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η πρόσφατη  ανάρτηση στο
διαδίκτυο ενός πολίτη, ως άνω, που ζει ως επιχειρηματίας στην Κωνσταντινούπολη ( βλ.:

https://www.facebook.com/ferruh.ozkan.96?__tn__=%2CdC-R-

R&eid=ARBWVIzXqu0YGkJGJdtWbuTT2MZKvCEgeq_KYbhc_bCebWVMM8yfGy33D
4k4M-

zfMhed2UQEcSiH1yP0&hc_ref=ARTJ2q7hcal6X2ziFDV20mjNbzjKTJT3tYjz6ffCqhExG
mRpxM4LIWuLwA08Ej4QWck&fref=nf ), η οποία έτυχε δημοφιλίας μεταξύ των Ελλήνων
Μουσουλμάνων,  που  διαμένουν  στην  Θράκη  μας,  προτείνοντας: «Τούρκε  της  Δυτικής Θράκης,  αν  δεν  χρησιμοποιήσεις  το  όπλο  που  έχεις  στα  χέρια  σου,  αυτοί  που  τα χρησιμοποιούν θα εμφανίσουν την συνθήκη του Νεϊγί του 1919».

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

 

 

Ερωτώνται ο κ. Πρωθυπουργός και οι κ. κ. Υπουργοί:

 

  1. Τι προβλέπει η  ελληνική  Νομοθεσία  και  σε  ποιες  ενέργειες  οφείλουν  να  προβούν  οι ελληνικές  Αρχές  έναντι  Ελλήνων  πολιτών  μουσουλμανικού  θρησκεύματος,  όταν  οι τελευταίοι  παρακινούν  με  ανακοινώσεις  τους  ομόθρησκούς  τους  εντός  της  Ελληνικής Επικράτειας σε πράξεις ένοπλης βίας εναντίον των μη μουσουλμάνων Ελλήνων;