Το περιοδικό Αγορά … Ζω Ξάνθη δεν χρησιμοποιεί τυχαία την φράση Αγορά … Ζω Ξάνθη, στηρί… Ζω Ξάνθη.

Το ποιο κάτω κείμενο μας το έστειλε η επιχειρηματίας του Μάρκετ “ΧΑΡΗΣ” στην Δράμας 34.