Ο πρόεδρος του ΔΣ Αβδήρων Τσιναρίδης Νικόλαος καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση:

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 15 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΑΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
2 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (Δημαρχείο)» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
3 Κατάργηση τμήματος δημοτικής οδού για την επέκταση υφιστάμενης πλατείας στον οικισμό Γενισέας (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
4 Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 8 και (η) κορυφών του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Σελέρου Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
5 Έγκριση σύναψης Σύμβασης Δωρεάς ενός (1) ελαστικοφόρου εκσκαφέα – φορτωτή τύπου VENIERI VF 823F και ενός (1) σαρώθρου 2,2μ3 μάρκας Hako Citymaster 2200 από την εταιρεία με την επωνυμία «Trans Adriatic Pipeline AG» και εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή της τελικής μορφής του Συμφωνητικού (εισηγητής: Δήμαρχος)
6 Έγκριση 1ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
7 Έγκριση 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2020 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

8 Εξέταση αιτημάτων διαγραφής από θέσεις στην λαϊκή αγορά ΓΕΝΙΣΕΑΣ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
9 Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά ΑΒΔΗΡΩΝ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
10 Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καφενείο) του ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΙΟΡΔΑΝΗ, στον οικισμό ΓΕΝΙΣΕΑΣ του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
11 Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου επί του πεζοδρομίου, έμπροσθεν του καταστήματος (Παντοπωλείο – Οπωρολαχανοπωλείο) του ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΙΩΑΝΝΗ στη ΓΕΝΙΣΕΑ (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
12 Έγκριση δαπάνης για την επαύξηση ισχύος της παροχής στον παιδικό σταθμό Γενισέας (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
13 Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος)
14 Τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αβδήρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020 (εισηγήτρια: Παραστατίδου Δέσποινα, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτισμού)
15 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εκδηλώσεων για τον εορτασμό της «Υπαπαντής Του Κυρίου» στη Γενισέα & «Αγίου Χαραλάμπους» στο Σέλινο του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
16 Συνδιοργάνωση του Δήμου Αβδήρων με την ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΓΑΣ Α.Μ.Θ. για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ» (εισηγητής: Δήμαρχος)