Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΞ οι δημότες τις Ξάνθης που έχουν οφειλές ο νόμος τους δίνει την δυνατότητα να τις ρυθμίσουν με πολλές δόσεις και μείωση τόκων και προσαυξήσεων.

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α`) όπως τροποποιήθηκε με την ΠΝΠ30/2019 (ΦΕΚ Α΄ 145/30-09-2019) οι οφειλέτες της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης, έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλες οι βεβαιωμένες οφειλές καθώς και αυτές που θα βεβαιωθούν  έως και 29-11-2019

Η υποβολή των αιτήσεων υποβάλλονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Οι οφειλές δύναται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις ο αριθμός των οποίων ορίζεται από μια  (1) έως  εκατό (100). Ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που θα συναφθούν  παρέχεται ποσοστιαία απαλλαγή σε τόκους, προσαυξήσεις, πρόστιμα ως εξής:

α) Εφάπαξ καταβολή  –  απαλλαγή κατά ποσοστό 100% (από τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις)

β) Από (2) έως (24)   δόσεις  –  απαλλαγή κατά ποσοστό   80%

γ) Από (25) έως (48)  δόσεις –  απαλλαγή κατά ποσοστό   70%

δ) Από (49) έως (72)  δόσεις –  απαλλαγή κατά ποσοστό   60%

ε) Από (73) έως (100) δόσεις –  απαλλαγή κατά ποσοστό  50%

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες και δεν μπορεί να είναι μικρότερες των 20 ευρώ, πλην της τελευταίας.

Η καθυστέρηση δόσης συνεπάγεται προσαύξηση κατά ποσοστό 5%.

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,

β) έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Στις νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ήδη ρυθμίσεις σε ισχύ ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής.

Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις δόσεις που θα προέλθουν από τους διακανονισμούς οφείλει να εξοφλεί και τον τρεχούμενο λογαριασμό του.

Για  περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2541100335,2541100307,2541100360,2541100361.