Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λ.Τ. Λάγους θα εκτελεστούν βολές στην θαλάσσια περιοχή “Κρεμαστα” της Σαμθράκης. Εφιστάτε η προσοχή προς τους ναυτιλομένους.

«Ανακοίνωση βολών».
Σxετ.: : α)Η με ΩΠ:121230/9-2019 Δ/γη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΠΙΧ. 3ο
β) Αρ. Πρωτ.: 2221.2-1/4346/2019/08-10-2019 Διαταγή Κ.Λ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

1.- Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 09/10/19 και Πέμπτη 10/10/19 θα πραγματοποιηθεί , στη
θαλάσσια περιοχή «Κρεμαστά» Ν. Σαμοθράκης σε απόσταση 0,5 Ν.Μ. από την ακτή και εντός των
ορίων από τις ακόλουθες γεωγραφικές συντεταγμένες, εκτέλεση προγραμματισμένων εκπαιδευτικών
βολών με πραγματικά πυρά.
2.- Για το ανωτέρω διάστημα το οποίο θα αναγγελθεί στους διαύλους επικοινωνίας VHF (12-15),
απαγορεύεται η διέλευση-προσέγγιση σκαφών ή πλοίων στην ακόλουθη θαλάσσια περιοχή που
καθορίζεται από τα παρακάτω στίγματα:
Α) φ=40ο 24,7 Β λ=025ο 41,6 Α
Β) φ=40ο 25 Β λ=025ο 40,8 Α
Γ) φ=40ο 24,4 Β λ=025ο 38,4 Α
Δ) φ=40ο 23,8 Β λ=025ο 38,6 Α
Ε) φ=40ο 24,3 Β λ=025ο 40,1 Α
3.- Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε επιπρόσθετης
διευκρίνησης – πληροφορίας.-
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
2. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Ο Διοικητής
Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΥΛΙΤΣΗΣ Απόστολος