Κουίζ: Ποιος λείπει από την φωτογραφία; Ο ευρών αμειφθήσεται με … Αντιδημαρχία

Στην φωτογραφία εικονίζεται ο Τούρκος Πρόξενος, τα πρωτοπαλλίκαρα  και ο Μ. Τσέπελης.

Όμως από την φωτογραφία λείπει ο πιο σημαντικός άνθρωπος, ο οποίος και ευλόγησε τον προεκλογικό αγώνα του Μ. Τσέπελη.

Ποιος είναι λοιπόν;

Όποιος βρει  ποιος λείπει από την φωτογραφία, ο δήμαρχος δεσμεύθηκε ότι θα τον κάνει αντιδήμαρχο