Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες η διοικούσα παράταξη θα προτείνει τον Γιάννη Μπούτο για Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Είναι βέβαιο ότι ο Γιάννης Μπούτος θα τηρήσει τον κανονισμό στο ακέραιο και θα συμβάλλει στην σωστή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου