Το αλιεύσαμε από το αρχείο μας. Μήπως και αυτό έφταιξε που δεν εξελέγη ο κ. Σδρέβανος;